Modul Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin

0


Buku Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5-PPRA) pada Madrasah ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun dalam rangka memberi arah dan inspirasi bagi madrasah jenjang pendidikan RA, MI, MTs,  MA dan MAK dalam mengembangkan kurikulum operasional di madrasahnya.


Berikut lengkapnya Buku Panduan P5-PPRA:

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)